Strona główna Baza klubów Zgłoszenie Reklama Aktualności Partnerzy Poleć znajomemu Regulamin Kontakt
Zapasy Kraków
Ju-Jitsu Kraków
Shorinji Kempo Polska
Zgłoś swój klub
Pozwól znaleźć Twój klub.
Ta opcja umożliwi Ci dodanie Twojego klubu i prowadzonych przez Ciebie zajęć.

 

Nasi partnerzy
Grappling Kraków

Regulamin

Strona główna > Regulamin
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu w tym zamieszczania informacji.
2. Właścicielem i redakcją serwisu jest Roman Cupryś

3. Celem serwisu jest informowanie użytkowników internetu o możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kluby, zrzeszenia i inne podmioty zajmujące się propagowaniem szeroko rozumianych sztuk i sportów walki.
4. Procedura zamieszczania informacji
Informacje przesyłane do redakcji nie mogą być anonimowe. Redakcja  wymaga od przesyłających informację uzupełnienia poszczególnych danych kontaktowych, które pozwolą innym użytkownikom Internetu na kontakt z organizatorem zajęć. Tym samym organizator zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i udostępnianie ich osobom odwiedzającym serwis
Organizator zajęć związany ze sztukami lub sportami walki, chcący zamieścić informację o prowadzonych przez siebie zajęciach winien wypełnić formularz zgłoszeniowy lub przesłać do redakcji informację drogą mailową.
W formularzu należy podać dane:
Dyscyplina
Nazwa klubu prowadzącego
Adres zajęć
Godzina zajęć
Prowadzący zajęcia/osoba odpowiedzialna (nazwisko i pierwsza litera imienia)
Opcja zajęcia tylko dla dzieci
Ewentualnie link do strony organizatora zajęć
Programy partnerskie, z których można korzystać podczas uczestnictwa w zajęciach
Informacje w serwisie pojawią się po weryfikacji danych przez redakcję serwisu. Zamieszczone informacje muszą odpowiadać stanowi faktycznemu.
5. Organizator zajęć ponosi odpowiedzialność za aktualność danych. W przypadku zmiany stanu faktycznego (godziny, miejsca zajęć itp.) organizator zajęć powinien zgłosić ten fakt do redakcji przez formularz rejestracyjny lub drogą mailową. Informacje pozostaną widoczne dla użytkowników serwisu do czasu wprowadzenia zmian. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za brak aktualności danych.
6. Zamieszczenie powyższych informacji w serwisie jest bezpłatne.

7. Redakcja ma prawo do wprowadzania dodatkowych opcji płatnych, na odrębnych warunkach.
8. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich opisów, plików, zdjęć, znaków graficznych, do których Organizator zajęć nie posiada praw autorskich.
9. Przez fakt zamieszczenia w Serwisie informacji zawierającej zdjęcia, znaki graficzne, opisy itd. zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Organizator zajęć oświadcza, że posiada względem nich prawa autorskie i udziela Redakcji licencji do ich wykorzystywania.
10. Umieszczając informację w serwisie organizator zajęć zobowiązany jest zadbać, by treść danej informacji była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi.
11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji informacji bez podania przyczyny.
12. Organizator zajęć przez zamieszczenie informacji udziela Redakcji pełnomocnictwa do
 promowania jego zajęć za pośrednictwem niniejszego serwisu..     
13. Rejestrując się w Serwisie organizator zajęć, winien w stosownym formularzu, opisanym w pkt. 4 lub mailu podać niezbędne dane. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Redakcję,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu.
Organizator zajęć ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
14. Organizator zajęć przesyłający informacje, ponosi wszelką odpowiedzialność za ich  treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
15. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezamieszczania informacji o charakterze sprzecznym prawem, sprzecznymi  z dobrymi obyczajami, z normami społecznymi lub obraźliwymi.
16. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania zawartych w Serwisie informacji lub ich elementów (także zdjęć i ilustracji), a także korzystania z nich w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Redakcji. Wszelkie elementy strony WWW, elementy graficzne i rozwiązania serwisu, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich.
17. W przypadku stwierdzenia naruszenia punktu powyżej, przez podmioty trzecie, Redakcja podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Redakcji.
18. Organizator zajęć wyraża zgodę na umieszczanie przez Redakcję w dowolnym miejscu na stronie, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Redakcją.
19. Zabrania się Organizatorom zajęć w tym osobom działającym na ich zlecenie wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie działania serwisu.
20. Redakcja zachowuje prawo do moderowania treści wysyłanych przez organizatora zajęć. Moderacja odbywa się przez zmianę przesłanych treści w sposób dostosowujący je do standardów serwisu.
21. Redakcja dokłada starań, aby weryfikować przesyłane informacje, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podszywanie się przez podmioty trzecie pod organizatorów zajęć.
22. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających serwis za treść i rzetelność i aktualność informacji. Brak aktualności lub kompletności informacji nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń względem redakcji.
23. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający serwis, w wyniku skorzystania z danej informacji doznał jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu lub mieniu lub w jego przeświadczeniu został wprowadzony w błąd.
24. Redakcja oraz Organizator zajęć, wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Redakcji za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub plików typu cookies.
25. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu, także działań mających negatywny wpływ na wizerunek i dobre imię Serwisu.
26. Redakcja uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co może objawiać się przerwami w ich funkcjonowaniu. Przerwy te spowodowane mogą być pracami konserwacyjnymi.
27. Informacje przesłane przez Organizatorów zajęć są publikowane bez ograniczeń czasowych pod warunkiem, że ich treść będzie aktualizowana tak często jak faktycznie zachodzić będą zmiany. Informacje, których treść nie jest potwierdzana lub aktualizowana co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesięcy mogą zostać uznane przez Redakcję jako nieaktualne i usunięte.
28. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego organizatora zajęć tej samej informacji
29. Redakcja zastrzega sobie prawo przyporządkowania informacji do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc pod uwagę kryteria stosowane przez sportowe fora dyskusyjne.
30. Prawidłowo wprowadzone informację zostaną umieszczone w serwisie najpóźniej w ciągu 24 godzin od weryfikacji danych.
31. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
31. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela Serwisu.

Aikido Kraków, Brazylijskie Jiu-Jitsu Kraków, Boks Kraków, Capoeira Kraków, FMA Kraków, Hapkido Kraków, inne Kraków, Ju-Jutsu Kraków, Judo Kraków, Karate KrakówKick-Boxing/K1 Kraków, Krav Maga Kraków, Kung Fu Kraków, MMA Kraków, Muay Thai Kraków, Sambo Kraków, Samoobrona Kraków, Taekwondo Kraków, Zapasy Kraków

Sztuki/Sporty Walki - Bieżanów/Prokocim Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bieńczyce Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bronowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Czyżyny Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Dębniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Grzegórzki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Krowodrza Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Łagiewniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Mistrzejowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Nowa Huta Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Duchackie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Czerwony Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Biały Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Stare Miasto Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Swoszowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Wzgórza Krzesławickie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Zwierzyniec Kraków

 

Copyright © 2012 Wykonanie Website