Basic informations:

Lista klubów - Sztuki Walki w Krakowie

Klubów w bazie: 106 Szukaj | Pokaż jako listę treningów | Pokaż wszystkie kluby Octagon Team / Park Wodnymuay thai Prowadzone treningi: Poniedziałek 18:00 - 19:15, muay thai PoniedText on your page:

strona g??wna baza klub?w zg?oszenie reklama aktualno?ci partnerzy pole? znajomemu regulamin kontakt zg?o? sw?j klub pozw?l znale?? tw?j klub. ta opcja umo?liwi ci dodanie twojego klubu i prowadzonych przez ciebie zaj??. nasi partnerzy nasi partnerzy lista klub?w strona g??wna > lista klub?wklub?w w bazie: 106 szukaj | poka? jako list? trening?w | poka? wszystkie kluby octagon team / park wodnymuay thai prowadzone treningi:poniedzia?ek18:00 - 19:15 muay thaiponiedzia?ek19:15 - 20:30 muay thaiponiedzia?ek20:30 - 21:45 muay thaiwtorek17:15 - 18:45 muay thaiwtorek18:45 - 20:00 muay thaiwtorek20:00 - 22:00 muay thai?roda18:00 - 19:15 muay thai?roda19:15 - 20:30 muay thai?roda20:30 - 21:45 muay thaiczwartek17:15 - 18:45 muay thaiczwartek18:45 - 20:00 muay thaiczwartek20:00 - 21:30 muay thaipi?tek18:00 - 19:15 muay thaipi?tek19:30 - 20:45 muay thailokalizacja trening?w: mistrzejowice shorinji kempo polskashorinji kempo prowadzone treningi:poniedzia?ek18:00 - 19:00 shorinji kempowtorek18:00 - 19:00 shorinji kempowtorek19:00 - 21:00 shorinji kempo?roda18:00 - 19:00 shorinji kempoczwartek18:00 - 19:00 shorinji kempoczwartek19:00 - 21:00 shorinji kempopi?tek18:00 - 19:00 shorinji kempopi?tek19:00 - 21:00 shorinji kempolokalizacja trening?w: grzeg?rzki, pr?dnik czerwony akademia ta?ca i walki gotacapoeira, boks, muay thai, inne prowadzone treningi:poniedzia?ek16:00 - 16:45 capoeiraponiedzia?ek17:00 - 18:00 capoeiraponiedzia?ek18:00 - 19:00 boksponiedzia?ek19:00 - 20:00 capoeirawtorek17:00 - 17:45 capoeirawtorek18:00 - 19:00 capoeirawtorek19:00 - 20:00 bokswtorek21:00 - 22:00 muay thai?roda16:00 - 16:45 capoeira?roda17:00 - 18:00 capoeira?roda18:00 - 19:00 boks?roda21:00 - 22:00 inneczwartek17:00 - 17:45 capoeiraczwartek18:00 - 19:00 capoeiraczwartek19:00 - 20:00 boksczwartek20:00 - 21:00 muay thaipi?tek17:00 - 18:00 capoeirapi?tek18:00 - 19:00 capoeiralokalizacja trening?w: stare miasto grappling krak?w - podg?rze (sala 1)judo, bjj, mma, boks, zapasy, kick-boxing/k1 prowadzone treningi:poniedzia?ek16:15 - 18:00 judoponiedzia?ek18:00 - 19:00 judoponiedzia?ek19:00 - 20:00 bjjponiedzia?ek20:00 - 21:00 mmaponiedzia?ek21:00 - 22:00 bokswtorek16:15 - 17:45 judowtorek18:00 - 19:00 zapasywtorek20:00 - 21:00 kick-boxing/k1wtorek21:00 - 22:00 bjj?roda16:15 - 18:00 judo?roda18:00 - 19:00 bjj?roda19:00 - 20:00 bjj?roda20:00 - 21:00 mma?roda21:00 - 22:00 boksczwartek16:15 - 17:45 judoczwartek18:00 - 19:00 zapasyczwartek19:00 - 20:00 bjjczwartek20:00 - 21:00 kick-boxing/k1czwartek21:00 - 22:00 bjjpi?tek18:00 - 19:30 bjjpi?tek19:30 - 20:30 mmasobota10:00 - 12:00 bjjlokalizacja trening?w: podg?rze duchackie grappling krak?w - podg?rze (sala 2)judo, mma, boks prowadzone treningi:poniedzia?ek16:00 - 16:45 judoponiedzia?ek16:45 - 18:00 judoponiedzia?ek18:00 - 19:45 mmaponiedzia?ek19:45 - 21:00 bokswtorek20:00 - 21:00 mma?roda16:00 - 16:45 judo?roda16:45 - 18:00 judo?roda18:00 - 19:45 mma?roda19:45 - 21:00 boksczwartek20:00 - 21:00 mmapi?tek18:00 - 19:45 mmapi?tek19:45 - 21:00 bokslokalizacja trening?w: podg?rze duchackie tomek mamulski sport i rekreacja z klas?kick-boxing/k1, boks, mma prowadzone treningi:poniedzia?ek15:30 - 16:30 kick-boxing/k1poniedzia?ek19:30 - 20:45 kick-boxing/k1poniedzia?ek21:00 - 22:00 bokswtorek17:00 - 17:45 kick-boxing/k1wtorek18:00 - 19:15 kick-boxing/k1wtorek19:30 - 20:40 bokswtorek21:00 - 22:00 boks?roda18:00 - 19:00 mma?roda21:00 - 22:00 boksczwartek15:30 - 16:30 kick-boxing/k1czwartek18:00 - 19:15 boksczwartek19:30 - 20:45 kick-boxing/k1czwartek21:00 - 22:00 bokspi?tek17:00 - 17:45 kick-boxing/k1pi?tek18:00 - 19:15 kick-boxing/k1pi?tek19:30 - 20:30 bokspi?tek21:00 - 22:00 bokssobota09:00 - 10:30 bokssobota10:45 - 11:45 bokssobota12:00 - 13:00 mmalokalizacja trening?w: pr?dnik bia?y ks puncher krak?wboks prowadzone treningi:poniedzia?ek19:15 - 20:45 boks?roda19:15 - 20:45 boksczwartek20:15 - 21:45 bokslokalizacja trening?w: bie?czyce krakowskie centrum taekwon-do iitaekwondo prowadzone treningi:poniedzia?ek16:45 - 17:15 taekwondoponiedzia?ek17:30 - 18:30 taekwondoponiedzia?ek18:30 - 19:30 taekwondoponiedzia?ek19:00 - 20:00 taekwondoponiedzia?ek20:00 - 21:00 taekwondowtorek16:45 - 17:30 taekwondowtorek19:00 - 20:00 taekwondowtorek20:00 - 21:00 taekwondo?roda16:45 - 17:30 taekwondo?roda17:30 - 18:30 taekwondo?roda18:30 - 19:30 taekwondo?roda19:00 - 20:00 taekwondo?roda20:00 - 21:00 taekwondoczwartek19:00 - 20:00 taekwondoczwartek20:00 - 21:00 taekwondolokalizacja trening?w: podg?rze duchackie krakowskie centrum taekwon-dotaekwondo prowadzone treningi:poniedzia?ek16:45 - 17:30 taekwondoponiedzia?ek18:00 - 19:00 taekwondowtorek15:00 - 16:00 taekwondowtorek15:45 - 16:45 taekwondowtorek17:00 - 18:00 taekwondowtorek17:30 - 18:00 taekwondowtorek18:00 - 19:00 taekwondowtorek19:00 - 20:30 taekwondowtorek19:00 - 20:00 taekwondowtorek20:00 - 21:00 taekwondo?roda18:00 - 19:00 taekwondoczwartek17:00 - 18:00 taekwondoczwartek18:00 - 19:00 taekwondoczwartek19:00 - 20:30 taekwondoczwartek19:00 - 20:00 taekwondoczwartek20:00 - 21:00 taekwondopi?tek14:00 - 15:00 taekwondopi?tek15:00 - 16:00 taekwondolokalizacja trening?w: bie?czyce, krowodrza, ?agiewniki, zwierzyniec grappling krak?w / pr?dnik bia?ybjj, judo, kick-boxing/k1, mma, boks prowadzone treningi:poniedzia?ek07:00 - 08:30 bjjponiedzia?ek17:00 - 18:00 judoponiedzia?ek19:00 - 20:00 kick-boxing/k1poniedzia?ek20:00 - 21:00 mmawtorek07:00 - 08:30 mmawtorek17:00 - 17:45 kick-boxing/k1wtorek18:00 - 19:00 bokswtorek21:00 - 22:00 mma?roda07:00 - 08:30 bjj?roda17:00 - 18:00 judo?roda19:00 - 20:00 kick-boxing/k1?roda20:00 - 21:00 mmaczwartek07:00 - 08:30 mmaczwartek17:00 - 17:45 kick-boxing/k1czwartek18:00 - 19:00 boksczwartek21:00 - 22:00 mmapi?tek07:00 - 08:30 bjjlokalizacja trening?w: pr?dnik bia?y spartan krak?wzapasy prowadzone treningi:wtorek18:00 - 20:00 zapasyczwartek18:00 - 19:00 zapasylokalizacja trening?w: podg?rze duchackie centrum choy lee fut chen family krak?wkung-fu prowadzone treningi:poniedzia?ek09:45 - 10:45 kung-fuponiedzia?ek16:30 - 17:20 kung-fuponiedzia?ek18:30 - 19:30 kung-fuwtorek17:30 - 18:30 kung-fuwtorek20:00 - 20:50 kung-fuwtorek20:15 - 21:30 kung-fuwtorek21:00 - 22:00 kung-fu?roda09:45 - 10:45 kung-fu?roda16:30 - 17:20 kung-fu?roda18:30 - 19:30 kung-fuczwartek17:30 - 18:30 kung-fuczwartek20:00 - 20:50 kung-fuczwartek20:15 - 21:30 kung-fuczwartek21:00 - 22:00 kung-fupi?tek18:30 - 19:20 kung-fupi?tek19:30 - 20:45 kung-fulokalizacja trening?w: krowodrza felix’boxing gym+serca krakowaboks prowadzone treningi:poniedzia?ek09:00 - 10:15 boksponiedzia?ek16:15 - 17:30 boksponiedzia?ek17:30 - 18:45 boksponiedzia?ek18:45 - 20:00 boksponiedzia?ek20:00 - 21:15 bokswtorek09:00 - 10:15 bokswtorek16:15 - 17:30 bokswtorek17:30 - 18:45 bokswtorek18:45 - 20:00 bokswtorek20:00 - 21:15 boks?roda17:30 - 18:45 boks?roda18:45 - 20:00 boks?roda20:00 - 21:15 boksczwartek09:00 - 10:15 boksczwartek16:15 - 17:30 boksczwartek17:30 - 18:45 boksczwartek18:45 - 20:00 boksczwartek20:00 - 21:15 bokspi?tek09:00 - 10:15 bokspi?tek17:30 - 18:45 bokspi?tek18:45 - 20:00 bokssobota11:00 - 12:15 bokslokalizacja trening?w: podg?rze krakowska akademia jujutsuju-jutsu prowadzone treningi:poniedzia?ek19:00 - 20:00 ju-jutsuwtorek18:00 - 19:00 ju-jutsuwtorek19:00 - 20:30 ju-jutsu?roda19:00 - 20:00 ju-jutsuczwartek18:00 - 19:00 ju-jutsuczwartek19:00 - 20:30 ju-jutsupi?tek19:00 - 20:30 ju-jutsulokalizacja trening?w: zwierzyniec, bie?czyce aikido yoshinkan krakow teamaikido prowadzone treningi:poniedzia?ek19:00 - 20:30 aikidowtorek16:00 - 17:00 aikido?roda19:00 - 20:30 aikidopi?tek17:00 - 18:00 aikidopi?tek19:00 - 20:30 aikidolokalizacja trening?w: podg?rze akademia fenix - bjj krak?wbjj prowadzone treningi:poniedzia?ek12:00 - 13:30 bjjponiedzia?ek18:00 - 19:00 bjjponiedzia?ek19:00 - 20:30 bjjponiedzia?ek20:30 - 21:30 bjjwtorek17:00 - 18:00 bjjwtorek18:00 - 19:00 bjjwtorek19:00 - 20:30 bjj?roda12:00 - 13:30 bjj?roda18:00 - 19:00 bjj?roda19:00 - 20:30 bjj?roda20:30 - 21:30 bjjczwartek17:00 - 18:00 bjjczwartek18:00 - 19:00 bjjczwartek19:00 - 20:30 bjjpi?tek18:00 - 19:00 bjjpi?tek19:00 - 20:00 bjjsobota10:30 - 12:00 bjjniedziela19:00 - 20:30 bjjlokalizacja trening?w: podg?rze leung ting wing tsun krak?wkung-fu prowadzone treningi:niedziela10:00 - 11:00 kung-funiedziela10:00 - 13:00 kung-fulokalizacja trening?w: stare miasto krak?w aikikai – polskaaikido prowadzone treningi:poniedzia?ek20:00 - 21:30 aikidowtorek19:45 - 21:15 aikido?roda20:00 - 21:30 aikidoczwartek19:45 - 21:15 aikidoczwartek21:15 - 22:15 aikidopi?tek18:45 - 19:45 aikidopi?tek20:00 - 21:30 aikidolokalizacja trening?w: krowodrza sambo krak?wsambo prowadzone treningi:poniedzia?ek17:00 - 18:00 sambowtorek17:00 - 18:00 sambowtorek19:30 - 21:00 sambo?roda17:00 - 18:00 samboczwartek17:00 - 18:00 samboczwartek19:30 - 21:00 sambopi?tek18:30 - 20:00 sambolokalizacja trening?w: bie?czyce, zwierzyniec aikido krakow - rengi dojoaikido prowadzone treningi:poniedzia?ek20:00 - 21:00 aikido?roda20:00 - 21:00 aikidolokalizacja trening?w: zwierzyniec [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ] aikido krak?w, brazylijskie jiu-jitsu krak?w, boks krak?w, capoeira krak?w, fma krak?w, hapkido krak?w, inne krak?w, ju-jutsu krak?w, judo krak?w, karate krak?w, kick-boxing/k1 krak?w, krav maga krak?w, kung fu krak?w, mma krak?w, muay thai krak?w, sambo krak?w, samoobrona krak?w, taekwondo krak?w, zapasy krak?wsztuki/sporty walki - bie?an?w/prokocim krak?w, sztuki/sporty walki - bie?czyce krak?w, sztuki/sporty walki - bronowice krak?w, sztuki/sporty walki - czy?yny krak?w, sztuki/sporty walki - d?bniki krak?w, sztuki/sporty walki - grzeg?rzki krak?w, sztuki/sporty walki - krowodrza krak?w, sztuki/sporty walki - ?agiewniki krak?w, sztuki/sporty walki - mistrzejowice krak?w, sztuki/sporty walki - nowa huta krak?w, sztuki/sporty walki - podg?rze krak?w, sztuki/sporty walki - podg?rze duchackie krak?w, sztuki/sporty walki - pr?dnik czerwony krak?w, sztuki/sporty walki - pr?dnik bia?y krak?w, sztuki/sporty walki - stare miasto krak?w, sztuki/sporty walki - swoszowice krak?w, sztuki/sporty walki - wzg?rza krzes?awickie krak?w, sztuki/sporty walki - zwierzyniec krak?w copyright © 2012 wykonanie website

Words density analysis:

Numbers of all words: 1140

One word
19:00 - 5.44% (62)
18:00 - 5.18% (59)
boks - 4.74% (54)
20:00 - 4.74% (54)
krak?w - 4.12% (47)
21:00 - 3.51% (40)
taekwondo - 3.16% (36)
krak?w, - 3.07% (35)
bjj - 2.89% (33)
mma - 1.84% (21)
17:00 - 1.84% (21)
20:30 - 1.84% (21)
trening?w - 1.84% (21)
kung - 1.84% (21)
trening?w: - 1.75% (20)
prowadzone - 1.75% (20)
aikido - 1.75% (20)
walki - 1.67% (19)
thai - 1.67% (19)
muay - 1.67% (19)
sport - 1.67% (19)
sztuki/sporty - 1.58% (18)
kick-boxing/k1 - 1.58% (18)
22:00 - 1.4% (16)
17:30 - 1.4% (16)
judo - 1.32% (15)
18:45 - 1.32% (15)
19:30 - 1.23% (14)
capoeira - 1.14% (13)
16:45 - 0.96% (11)
podg?rze - 0.96% (11)
18:30 - 0.88% (10)
kempo - 0.88% (10)
shorinji - 0.88% (10)
19:15 - 0.88% (10)
sambo - 0.88% (10)
ju-jutsu - 0.79% (9)
19:45 - 0.79% (9)
21:30 - 0.7% (8)
17:45 - 0.7% (8)
klub - 0.7% (8)
16:00 - 0.61% (7)
zapasy - 0.61% (7)
21:15 - 0.61% (7)
20:45 - 0.53% (6)
krakow - 0.53% (6)
pr?dnik - 0.53% (6)
12:00 - 0.44% (5)
08:30 - 0.44% (5)
zwierzyniec - 0.44% (5)
bie?czyce - 0.44% (5)
duchackie - 0.44% (5)
10:15 - 0.35% (4)
16:30 - 0.35% (4)
bia?y - 0.35% (4)
klub?w - 0.35% (4)
krowodrza - 0.35% (4)
taekwondoczwartek19:00 - 0.26% (3)
taekwondowtorek19:00 - 0.26% (3)
miasto - 0.26% (3)
centrum - 0.26% (3)
17:15 - 0.26% (3)
15:00 - 0.26% (3)
stare - 0.26% (3)
10:45 - 0.26% (3)
aikidolokalizacja - 0.26% (3)
21:45 - 0.26% (3)
partnerzy - 0.26% (3)
akademia - 0.26% (3)
boks, - 0.26% (3)
judo, - 0.26% (3)
grappling - 0.26% (3)
inne - 0.26% (3)
bokswtorek21:00 - 0.26% (3)
boksczwartek20:00 - 0.26% (3)
bokslokalizacja - 0.26% (3)
bjjlokalizacja - 0.26% (3)
mma, - 0.26% (3)
13:30 - 0.18% (2)
11:00 - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek20:00 - 0.18% (2)
mistrzejowice - 0.18% (2)
kick-boxing/k1czwartek21:00 - 0.18% (2)
judoponiedzia?ek19:00 - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek19:00 - 0.18% (2)
bokswtorek16:15 - 0.18% (2)
bjjpi?tek18:00 - 0.18% (2)
czerwony - 0.18% (2)
aikido?roda20:00 - 0.18% (2)
bjj?roda19:00 - 0.18% (2)
g??wna - 0.18% (2)
grzeg?rzki - 0.18% (2)
?agiewniki - 0.18% (2)
mma?roda21:00 - 0.18% (2)
nasi - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek18:00 - 0.18% (2)
team - 0.18% (2)
poka? - 0.18% (2)
lista - 0.18% (2)
boksczwartek16:15 - 0.18% (2)
kung-fulokalizacja - 0.18% (2)
(sala - 0.18% (2)
taekwondowtorek20:00 - 0.18% (2)
bjj, - 0.18% (2)
taekwondoczwartek20:00 - 0.18% (2)
kick-boxing/k1wtorek18:00 - 0.18% (2)
kick-boxing/k1czwartek18:00 - 0.18% (2)
13:00 - 0.18% (2)
taekwon-do - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek16:45 - 0.18% (2)
10:30 - 0.18% (2)
taekwondolokalizacja - 0.18% (2)
judo?roda18:00 - 0.18% (2)
judoponiedzia?ek18:00 - 0.18% (2)
17:20 - 0.18% (2)
20:50 - 0.18% (2)
krakowskie - 0.18% (2)
krak?wkung-fu - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek16:00 - 0.18% (2)
bie?czyce, - 0.18% (2)
bokswtorek20:00 - 0.18% (2)
kick-boxing/k1, - 0.18% (2)
strona - 0.18% (2)

Two words phrases

- 19:00 - 2.54% (29)
- 20:00 - 2.28% (26)
- 21:00 - 2.19% (25)
- 18:00 - 1.67% (19)
walki - - 1.58% (18)
sztuki/sporty walki - 1.58% (18)
- 20:30 - 1.49% (17)
krak?w, sztuki/sporty - 1.49% (17)
- 22:00 - 1.4% (16)
- 21:30 - 0.7% (8)
- 17:45 - 0.7% (8)
- 18:45 - 0.61% (7)
trening?w: podg?rze - 0.61% (7)
- 20:45 - 0.53% (6)
- 21:15 - 0.53% (6)
- 17:30 - 0.53% (6)
- 19:30 - 0.44% (5)
podg?rze duchackie - 0.44% (5)
19:00 shorinji - 0.44% (5)
- 16:45 - 0.44% (5)
- 19:45 - 0.35% (4)
- 10:15 - 0.35% (4)
pr?dnik bia?y - 0.35% (4)
- podg?rze - 0.35% (4)
boks prowadzone - 0.35% (4)
- 18:30 - 0.35% (4)
grappling krak?w - 0.26% (3)
trening?w: bie?czyce - 0.26% (3)
taekwondoczwartek19:00 - - 0.26% (3)
bokslokalizacja trening?w: - 0.26% (3)
boksczwartek20:00 - - 0.26% (3)
21:00 shorinji - 0.26% (3)
aikidolokalizacja trening?w: - 0.26% (3)
19:15 muay - 0.26% (3)
stare miasto - 0.26% (3)
taekwondowtorek19:00 - - 0.26% (3)
bokswtorek21:00 - - 0.26% (3)
bjjlokalizacja trening?w: - 0.26% (3)
- 13:30 - 0.18% (2)
kung-fulokalizacja trening?w: - 0.18% (2)
judoponiedzia?ek19:00 - - 0.18% (2)
pr?dnik czerwony - 0.18% (2)
20:00 taekwondowtorek20:00 - 0.18% (2)
- 16:00 - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek19:00 - - 0.18% (2)
trening?w: pr?dnik - 0.18% (2)
19:00 bjj?roda19:00 - 0.18% (2)
- 10:45 - 0.18% (2)
- 20:50 - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek20:00 - - 0.18% (2)
aikido?roda20:00 - - 0.18% (2)
- 17:20 - 0.18% (2)
miasto krak?w - 0.18% (2)
trening?w: krowodrza - 0.18% (2)
krak?wkung-fu prowadzone - 0.18% (2)
- 13:00 - 0.18% (2)
trening?w: stare - 0.18% (2)
20:00 boksczwartek20:00 - 0.18% (2)
krak?w - - 0.18% (2)
podg?rze (sala - 0.18% (2)
bokswtorek16:15 - - 0.18% (2)
judoponiedzia?ek18:00 - - 0.18% (2)
prowadzone treningi:poniedzia?ek16:00 - 0.18% (2)
22:00 muay - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek18:00 - - 0.18% (2)
| poka? - 0.18% (2)
20:30 muay - 0.18% (2)
21:45 muay - 0.18% (2)
20:00 muay - 0.18% (2)
18:45 muay - 0.18% (2)
18:00 judo?roda18:00 - 0.18% (2)
bjj?roda19:00 - - 0.18% (2)
krakowskie centrum - 0.18% (2)
strona g??wna - 0.18% (2)
prowadzone treningi:poniedzia?ek16:45 - 0.18% (2)
taekwondowtorek20:00 - - 0.18% (2)
taekwondolokalizacja trening?w: - 0.18% (2)
20:00 taekwondoczwartek20:00 - 0.18% (2)
kick-boxing/k1czwartek21:00 - - 0.18% (2)
kick-boxing/k1czwartek18:00 - - 0.18% (2)
bjjpi?tek18:00 - - 0.18% (2)
mma?roda21:00 - - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek16:00 - - 0.18% (2)
bokswtorek20:00 - - 0.18% (2)
- 16:30 - 0.18% (2)
kick-boxing/k1wtorek18:00 - - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek16:45 - - 0.18% (2)

Three words phrases

sztuki/sporty walki - - 1.58% (18)
krak?w, sztuki/sporty walki - 1.49% (17)
trening?w: podg?rze duchackie - 0.35% (4)
- 19:15 muay - 0.26% (3)
bokswtorek21:00 - 22:00 - 0.26% (3)
- 21:00 shorinji - 0.26% (3)
taekwondoczwartek20:00 - 21:00 - 0.18% (2)
taekwondoczwartek19:00 - 20:00 - 0.18% (2)
- 20:00 taekwondowtorek20:00 - 0.18% (2)
taekwondowtorek20:00 - 21:00 - 0.18% (2)
- 20:00 taekwondoczwartek20:00 - 0.18% (2)
- 20:00 boksczwartek20:00 - 0.18% (2)
taekwondowtorek19:00 - 20:00 - 0.18% (2)
judoponiedzia?ek19:00 - 20:00 - 0.18% (2)
prowadzone treningi:poniedzia?ek20:00 - - 0.18% (2)
bjjlokalizacja trening?w: podg?rze - 0.18% (2)
- 17:45 kick-boxing/k1wtorek18:00 - 0.18% (2)
krak?w - podg?rze - 0.18% (2)
- 18:00 judoponiedzia?ek18:00 - 0.18% (2)
boksczwartek20:00 - 21:00 - 0.18% (2)
- 22:00 muay - 0.18% (2)
- 18:45 muay - 0.18% (2)
- 18:00 judo?roda18:00 - 0.18% (2)
- 19:00 bjj?roda19:00 - 0.18% (2)
bokslokalizacja trening?w: podg?rze - 0.18% (2)
treningi:poniedzia?ek16:00 - 16:45 - 0.18% (2)
mma, boks prowadzone - 0.18% (2)
grappling krak?w - - 0.18% (2)
trening?w: pr?dnik bia?y - 0.18% (2)

Response informations:

URL:

www.sztukiwalkikrakow.pl/?page=kluby&nazwa=&kat=12

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

en

Ranking:

1.14 score from www.sztukiwalkikrakow.pl for:www.sztukiwalkikrakow.pl/?page=kluby&nazwa=&kat=12