Strona główna Baza klubów Zgłoszenie Reklama Aktualności Partnerzy Poleć znajomemu Regulamin Kontakt
Zapasy Kraków
Shorinji Kempo Polska
Zgłoś swój klub
Pozwól znaleźć Twój klub.
Ta opcja umożliwi Ci dodanie Twojego klubu i prowadzonych przez Ciebie zajęć.

 

Nasi partnerzy
Grappling Kraków

Szkoła Sztuk Walki IRBIS

Strona główna > Wyniki wyszukiwania > Szkoła Sztuk Walki IRBIS
Wróć do wyszukiwania
Szkoła Sztuk Walki IRBIS
kung-fu
MultiSport

Szkoła Sztuk Walki IRBIS to jedna z naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych pla­có­wek w Pol­sce pie­lę­gnu­ją­cych tra­dy­cję chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu). Po­wstała je­sie­nią 2009 roku w hali przy ulicy Cheł­moń­skiego 255 w Kra­ko­wie. Po­siada dwie duże sale tre­nin­gowe (ok 170m2 każda) z lu­strami, wy­po­sa­żone w spe­cja­li­styczny sprzęt spor­towy. Jedna przy­sto­so­wana jest do tre­ningu sztuk walki, a druga do za­jęć fit­nes­so­wych i ta­necz­nych (wię­cej in­for­ma­cji na www.irbis-centrumsportu.pl).
Pro­wa­dzimy za­ję­cia dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych. Za­pra­szamy za­równo tych, któ­rzy my­ślą je­dy­nie o re­kre­acji, jak rów­nież osoby za­in­te­re­so­wane spor­tową ka­rierą zwią­zaną z chiń­skimi sztu­kami walki. Nasi do­świad­czeni, po­sia­da­jący mi­ni­ste­rialne kwa­li­fi­ka­cje dys­cy­pliny Kung Fu (Wu­shu) in­struk­to­rzy oraz pro­fe­sjo­nalne wy­po­sa­że­nie klubu gwa­ran­tują na­szym uczniom bez­pieczny i efek­tywny tre­ning. Szkoła Sztuk Walki IRBIS działa pod pa­tro­na­tem Pol­skiego Związku Wu­shu, a w 2009 roku zo­stała wy­brana na ofi­cjalne Cen­trum Szko­le­nia Ka­dry Pol­ski Wushu.


Prowadzone treningi
Dzień Godziny Lokalizacja Opis treningu
Poniedziałek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 1 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Poniedziałek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 2 (dzieci 6-9 lat – żółte pasy)
Poniedziałek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 3 (dzieci 10-14 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Poniedziałek 18:45 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 7 (początkujący)
Poniedziałek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 8 (kontynuujący)
Wtorek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 4 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Wtorek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 5 (dzieci 6-9 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Wtorek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 6 (dzieci 10-14 lat – początkujący)
Wtorek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 9 (tre­ning walki – sanda)
Wtorek 20:15 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
TAI CHI/QI GONG Grupa 10 (po­cząt­ku­jący i kontynuujący)
Środa 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 1 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Środa 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 2 (dzieci 6-9 lat – żółte pasy)
Środa 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 3 (dzieci 10-14 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Środa 18:45 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 7 (początkujący)
Środa 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 8 (kontynuujący)
Czwartek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 4 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Czwartek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 5 (dzieci 6-9 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Czwartek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 6 (dzieci 10-14 lat – początkujący)
Czwartek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 9 (tre­ning walki – sanda)
Czwartek 20:15 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
TAI CHI/QI GONG Grupa 10 (po­cząt­ku­jący i kontynuujący)
Piątek 16:15 - 17:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Tre­ning FORMY I POKAZY (dzieci i młodzież)
Piątek 18:30 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU TRENING OBWODOWY (mło­dzież i dorośli)
Piątek 19:30 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU SPARINGI (mło­dzież i dorośli)


Kontakt
tel. (12) 626 01 78
e-mail: uksirbis@op.pl
http://www.irbis-centrumsportu.pl/
Aikido Kraków, Brazylijskie Jiu-Jitsu Kraków, Boks Kraków, Capoeira Kraków, FMA Kraków, Hapkido Kraków, inne Kraków, Ju-Jutsu Kraków, Judo Kraków, Karate KrakówKick-Boxing/K1 Kraków, Krav Maga Kraków, Kung Fu Kraków, MMA Kraków, Muay Thai Kraków, Sambo Kraków, Samoobrona Kraków, Taekwondo Kraków, Zapasy Kraków

Sztuki/Sporty Walki - Bieżanów/Prokocim Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bieńczyce Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bronowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Czyżyny Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Dębniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Grzegórzki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Krowodrza Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Łagiewniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Mistrzejowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Nowa Huta Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Duchackie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Czerwony Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Biały Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Stare Miasto Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Swoszowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Wzgórza Krzesławickie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Zwierzyniec Kraków

 

Copyright © 2012 Wykonanie Website